Правила и условия

Обслужване на клиенти

Общ преглед

 

Този уебсайт се управлява от Mon Ange Bridal. В целия сайт термините „ние“, „нас“ и „нашият“ се отнасят до Mon Ange Bridal. Mon Ange Bridal предлага този уебсайт, включително цялата информация, инструменти и услуги, достъпни от този сайт за вас, потребителя, при условие, че приемате всички условия, правила, политики и забележки, посочени тук.

Посещавайки нашия сайт и/ или закупувайки нещо от нас, вие се ангажирате с нашата „Услуга“ и се съгласявате да бъдете обвързани от следните условия („Общи условия“, „Условия“), включително тези допълнителни условия и политики посочени тук и/или достъпни чрез хипервръзка. Настоящите Общи условия се прилагат за всички потребители на сайта, включително без ограничение потребители, които са браузъри, доставчици, клиенти, търговци и/ или сътрудници на съдържание.

Моля, прочетете внимателно настоящите Общи условия, преди да влезете или използвате нашия уебсайт. Достъпвайки или използвайки някоя част от сайта, вие се съгласявате да бъдете обвързани от настоящите Общи условия. Ако не сте съгласни с всички условия и условия на това споразумение, нямате право да осъществявате достъп до уебсайта или да използвате каквито и да било услуги. Ако тези Общи условия се считат за оферта, приемането е изрично ограничено до настоящите Общи условия.

Всички нови функции или инструменти, които са добавени към текущия магазин, също подлежат на Общите условия. Можете да прегледате най -актуалната версия на Общите условия по всяко време на тази страница. Ние си запазваме правото да актуализираме, променяме или заменяме част от настоящите Общи условия, като публикуваме актуализации и/или промени на нашия уебсайт. Ваша отговорност е да проверявате периодично тази страница за промени. Продължаващото Ви използване или достъп до уебсайта след публикуването на каквито и да било промени представлява приемане на тези промени.

 

 

РАЗДЕЛ 1 - УСЛОВИЯ ЗА ОНЛАЙН МАГАЗИН

 

Ние си запазваме правото да откажем услуга на когото и да било по каквато и да е причина по всяко време.

Вие разбирате, че вашето съдържание (без да включва информация за кредитна карта), може да бъде прехвърлено некриптирано и да включва (а) предавания през различни мрежи; и б) промени в съответствие и адаптиране към техническите изисквания на свързващите мрежи или устройства. Информацията за кредитната карта винаги се криптира по време на прехвърляне през мрежи.

Вие се съгласявате да не възпроизвеждате, дублирате, копирате, продавате, препродавате или експлоатирате която и да е част от Услугата, използването на Услугата или достъпа до Услугата или какъвто и да е контакт на уебсайта, чрез който се предоставя услугата, без изрично писмено разрешение от наша страна .

Заглавията, използвани в това споразумение, са включени само за удобство и няма да ограничават или влияят по друг начин на настоящите условия.

 

 

РАЗДЕЛ 3 - ТОЧНОСТ, ПЪЛНОТА И РЕЖИМНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА

 

Ние не носим отговорност, ако информацията, предоставена на този сайт, не е точна, пълна или актуална. Материалът на този сайт е предоставен само за обща информация и не трябва да се разчита или използва като единствена основа за вземане на решения без консултация с първични, по -точни, по -пълни или по -навременни източници на информация. Всяко разчитане на материалите на този сайт е на ваш собствен риск.

Този сайт може да съдържа определена историческа информация. Историческата информация задължително не е актуална и е предоставена само за справка. Ние си запазваме правото да променяме съдържанието на този сайт по всяко време, но нямаме задължение да актуализираме каквато и да е информация на нашия сайт. Съгласявате се, че ваша отговорност е да следите промените в нашия сайт.

 

 

РАЗДЕЛ 4 - ИЗМЕНЕНИЯ НА УСЛУГАТА И ЦЕНИТЕ

 

Цените на нашите продукти подлежат на промяна без предизвестие.

Ние си запазваме правото по всяко време да променяме или прекратяваме Услугата (или която и да е част или съдържание от нея) без предизвестие по всяко време.

Ние не носим отговорност пред вас или пред трети страни за каквито и да било промени, промени в цените, спиране или преустановяване на Услугата.

 

 

РАЗДЕЛ 5 - ПРОДУКТИ ИЛИ УСЛУГИ (ако има такива)

 

Някои продукти или услуги могат да бъдат достъпни изключително онлайн чрез уебсайта. Тези продукти или услуги може да имат ограничени количества и подлежат на връщане или замяна само съгласно нашата Политика за връщане.

Положихме всички усилия да покажем възможно най -точно цветовете и изображенията на нашите продукти, които се появяват в магазина. Не можем да гарантираме, че дисплеят на монитора на вашия компютър с какъвто и да е цвят ще бъде точен.

Ние си запазваме правото, но не сме задължени, да ограничаваме продажбите на нашите продукти или Услуги до всяко лице, географски регион или юрисдикция. Можем да упражним това право за всеки отделен случай. Ние си запазваме правото да ограничим количествата на всякакви продукти или услуги, които предлагаме. Всички описания на продукти или цените на продуктите могат да се променят по всяко време без предизвестие, по наша преценка. Ние си запазваме правото да прекратим всеки продукт по всяко време. Всяка оферта за всеки продукт или услуга, направена на този сайт, е невалидна, когато е забранена.

Ние не гарантираме, че качеството на продуктите, услугите, информацията или други материали, закупени или получени от вас, ще отговорят на вашите очаквания, или че грешките в Услугата ще бъдат коригирани.

 

 

РАЗДЕЛ 6 - ТОЧНОСТ НА ФАКТУРИРАНЕТО И ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОФИЛА

 

Запазваме си правото да откажем всяка поръчка, която направите при нас. Можем, по свое усмотрение, да ограничим или анулираме закупените количества на човек, на домакинство или на поръчка. Тези ограничения могат да включват поръчки, направени от или под един и същ клиентски акаунт, същата кредитна карта и/или поръчки, които използват същия адрес за фактуриране и/или доставка. В случай, че направим промяна или отменяме поръчка, може да се опитаме да ви уведомим, като се свържем с имейл и/или адрес за фактуриране/телефонен номер, предоставен по време на поръчката. Ние си запазваме правото да ограничаваме или забраняваме поръчки, които според нашата преценка изглежда са направени от дилъри, дистрибутори или дистрибутори.

Вие се съгласявате да предоставите актуална, пълна и точна информация за покупки и акаунт за всички покупки, направени в нашия магазин. Вие се съгласявате незабавно да актуализирате акаунта си и друга информация, включително имейл адреса си и номерата на кредитните си карти и датите на изтичане, така че да можем да завършим транзакциите ви и да се свържем с вас при необходимост.

За повече подробности, моля, прегледайте нашата политика за връщане.

 

 

РАЗДЕЛ 7 - ОПЦИОНАЛНИ ИНСТРУМЕНТИ

 

Може да ви предоставим достъп до инструменти на трети страни, върху които нито наблюдаваме, нито имаме контрол или вход.

Вие потвърждавате и се съгласявате, че ние предоставяме достъп до такива инструменти „такива, каквито са“ и „такива, каквито са налични“ без каквито и да било гаранции, заявления или условия от всякакъв вид и без никакво одобрение. Ние няма да носим никаква отговорност, произтичаща или свързана с използването на допълнителни инструменти на трети страни.

Всяко използване от вас на допълнителни инструменти, предлагани чрез сайта, е изцяло на ваш собствен риск и преценка и трябва да сте сигурни, че сте запознати и одобрявате условията, при които инструментите се предоставят от съответните доставчици (и) на трети страни.

Можем също така в бъдеще да предлагаме нови услуги и/или функции чрез уебсайта (включително пускането на нови инструменти и ресурси). Тези нови функции и/или услуги също са предмет на настоящите Общи условия.

 

 

РАЗДЕЛ 8 - ВРЪЗКИ С ТРЕТИ СТРАНИ

 

Определено съдържание, продукти и услуги, достъпни чрез нашата Услуга, могат да включват материали от трети страни.

Връзките на трети страни на този сайт могат да ви насочат към уебсайтове на трети страни, които не са свързани с нас. Ние не носим отговорност за изследване или оценка на съдържанието или точността и не гарантираме и няма да носим никаква отговорност или отговорност за материали или уебсайтове на трети страни, нито за други материали, продукти или услуги на трети страни.

Ние не носим отговорност за каквито и да било вреди или щети, свързани с покупката или използването на стоки, услуги, ресурси, съдържание или други транзакции, извършени във връзка с уебсайтове на трети страни. Моля, прегледайте внимателно политиките и практиките на трети страни и се уверете, че ги разбирате, преди да извършите каквато и да е транзакция. Жалби, претенции, притеснения или въпроси относно продукти на трети страни трябва да се отправят към третата страна.

 

 

РАЗДЕЛ 9 - КОМЕНТАРИ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ, ОБРАТНА СВЪРЗАНОСТ И ДРУГИ МНОЖЕСТВА

 

Ако по наше искане изпратите определени конкретни заявки (например заявки за конкурс) или без искане от наша страна, изпращате творчески идеи, предложения, предложения, планове или други материали, независимо дали онлайн, по имейл, по пощата или по друг начин (заедно „коментари“), вие се съгласявате, че ние можем по всяко време, без ограничения, да редактираме, копираме, публикуваме, разпространяваме, превеждаме и по друг начин да използваме във всеки носител всякакви коментари, които ни изпращате. Ние не сме и нямаме никакво задължение (1) да поддържаме поверителни коментари; (2) да плати обезщетение за всякакви коментари; или (3) да отговори на всякакви коментари.

Ние можем, но нямаме задължение да наблюдаваме, редактираме или премахваме съдържание, което сме преценили по свое усмотрение, че е незаконно, обидно, заплашително, клеветническо, клеветническо, порнографско, неприлично или по друг начин нежелателно или нарушава интелектуалната собственост на която и да е страна или настоящите Общи условия .

Вие се съгласявате, че вашите коментари няма да нарушат никакви права на трети страни, включително авторски права, търговска марка, поверителност, личност или друго лично или собствено право. Освен това се съгласявате, че вашите коментари няма да съдържат клеветнически или по друг начин незаконосъобразни, злоупотребяващи или неприлични материали, нито да съдържат компютърен вирус или друг злонамерен софтуер, който по някакъв начин може да повлияе на работата на Услугата или на който и да е свързан уебсайт. Не можете да използвате фалшив имейл адрес, да се преструвате на някой различен от вас или по друг начин да подвеждате нас или трети страни относно произхода на коментарите. Вие носите единствена отговорност за всички ваши коментари и тяхната точност. Ние не поемаме отговорност и не поемаме отговорност за коментари, публикувани от вас или от трета страна.

 

 

РАЗДЕЛ 10 - ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

 

Подаването на лична информация чрез магазина се урежда от нашата Политика за поверителност. За да видите нашата Политика за поверителност.

 

 

РАЗДЕЛ 11 - ГРЕШКИ, НЕТОЧНОСТИ И ПРОПУСКИ

 

Понякога на нашия сайт или в Услугата може да има информация, която съдържа печатни грешки, неточности или пропуски, които могат да се отнасят до описания на продукти, цени, промоции, оферти, такси за доставка на продукти, времена за доставка и наличност. Ние си запазваме правото да коригираме всякакви грешки, неточности или пропуски, както и да променяме или актуализираме информацията или отменяме поръчки, ако някоя информация в Услугата или на който и да е свързан уебсайт е неточна по всяко време без предизвестие (включително след като сте изпратили поръчката си) .

Ние не поемаме задължение да актуализираме, изменяме или изясняваме информация в Услугата или на който и да е свързан уебсайт, включително, без ограничение, информация за цените, освен както се изисква от закона. Не трябва да се приема определена дата за актуализиране или опресняване, приложена в Услугата или на който и да е свързан уебсайт, за да се посочи, че цялата информация в Услугата или на който и да е свързан уебсайт е променена или актуализирана.

 

РАЗДЕЛ 12 - ЗАБРАНЕНИ УПОТРЕБИ

 

В допълнение към други забрани, посочени в Общите условия, ви е забранено да използвате сайта или неговото съдържание: (а) за всякакви незаконни цели; (б) да подтиква другите да извършват или участват в каквито и да било незаконни действия; в) да нарушава международни, федерални, провинциални или държавни разпоредби, правила, закони или местни наредби; (г) да нарушаваме или нарушаваме нашите права върху интелектуална собственост или правата върху интелектуална собственост на други лица; (д) да тормозят, злоупотребяват, обиждат, нараняват, клеветят, клеветят, омаловажават, сплашват или дискриминират въз основа на пол, сексуална ориентация, религия, етническа принадлежност, раса, възраст, национален произход или увреждане; е) да предоставят невярна или подвеждаща информация; (ж) за качване или предаване на вируси или друг вид злонамерен код, който ще бъде или може да бъде използван по някакъв начин, който ще засегне функционалността или работата на Услугата или на който и да е свързан уебсайт, други уебсайтове или Интернет; з) да събира или проследява личната информация на други лица; (i) за спам, фиш, фарм, предлог, паяк, обхождане или изстъргване; й) за всякакви нецензурни или неморални цели; или (к) да се намесват или заобикалят защитните функции на Услугата или който и да е свързан уебсайт, други уебсайтове или Интернет. Ние си запазваме правото да прекратим използването на Услугата или какъвто и да е свързан уебсайт за нарушаване на някоя от забранените употреби.

 

 

РАЗДЕЛ 13 - ОТГОВОРНОСТ НА ГАРАНЦИИТЕ; ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

 

Ние не гарантираме, не представяме или гарантираме, че използването на нашата услуга ще бъде непрекъснато, навременно, сигурно или без грешки.

Не гарантираме, че резултатите, които могат да бъдат получени от използването на услугата, ще бъдат точни или надеждни.

Вие се съгласявате, че от време на време можем да премахнем услугата за неопределен период от време или да анулираме услугата по всяко време, без да ви уведомим.

Вие изрично се съгласявате, че използването или невъзможността да използвате услугата е на ваш собствен риск. Услугата и всички продукти и услуги, доставени ви чрез услугата, се предоставят (с изключение на изрично посоченото от нас) „както е“ и „както е на разположение“ за вашата употреба, без никакви представителства, гаранции или условия от какъвто и да е вид, изрично или предполагаеми, включително всички подразбиращи се гаранции или условия за продаваемост, продаваемо качество, годност за определена цел, дълготрайност, право на собственост и ненарушаване.

В никакъв случай Mon Ange Bridal, нашите директори, служители, служители, филиали, агенти, изпълнители, стажанти, доставчици, доставчици на услуги или лицензодатели не носят отговорност за всякакви наранявания, загуби, искове или каквито и да било преки, косвени, инцидентни, наказателни, специални или последващи щети от всякакъв вид, включително, без ограничение, пропуснати печалби, пропуснати приходи, загубени спестявания, загуба на данни, разходи за подмяна или други подобни щети, независимо дали са основани на договор, деликт (включително небрежност), строга отговорност или възникнали по друг начин от използването на която и да е от услугите или продуктите, закупени с помощта на услугата, или за всякакви други претенции, свързани по някакъв начин с използването на услугата или какъвто и да е продукт, включително, но не само, грешки или пропуски в каквото и да е съдържание, или всякакви загуби или щети от какъвто и да е вид, възникнали в резултат на използването на услугата или каквото и да е съдържание (или продукт), публикувано, предадено или предоставено по друг начин чрез услугата, дори ако е уведомен за тяхната възможност. Тъй като някои държави или юрисдикции не позволяват изключването или ограничаването на отговорността за последващи или случайни щети, в такива държави или юрисдикции, нашата отговорност ще бъде ограничена до максималната степен, разрешена от закона.

 

 

РАЗДЕЛ 14 - ЛИШЕНИЕ

 

Вие се съгласявате да обезщетявате, защитавате и държите безвреден Mon Ange Bridal и нашите родители, дъщерни дружества, филиали, партньори, служители, директори, агенти, изпълнители, лицензодатели, доставчици на услуги, подизпълнители, доставчици, стажанти и служители, безвредни от всякакви претенции или искания, включително разумни адвокатски хонорари, направени от която и да е трета страна поради или произтичащи от вашето нарушение на настоящите Общи условия или документите, които те включват чрез позоваване, или вашето нарушение на който и да е закон или правата на трета страна.

 

 

РАЗДЕЛ 15 - РАЗДЕЛЕНОСТ

 

В случай, че някоя от разпоредбите на настоящите Условия за обслужване бъде определена като незаконосъобразна, невалидна или неприложима, тази разпоредба все пак ще бъде изпълнима в максимална степен, позволена от приложимото законодателство, а неприложимата част ще се счита за отделена от настоящите Условия на Услуга, такова определяне не засяга валидността и приложимостта на останалите разпоредби.

 

 

РАЗДЕЛ 16 - ПРЕКРАТЯВАНЕ

 

Задълженията и задълженията на страните, възникнали преди датата на прекратяване, остават в сила след прекратяването на настоящото споразумение за всички цели.

Настоящите Общи условия са в сила, освен ако и докато не бъдат прекратени от вас или нас. Можете да прекратите настоящите Общи условия по всяко време, като ни уведомите, че вече не желаете да използвате нашите Услуги, или когато спрете да използвате нашия сайт.

Ако по наша единствена преценка не успеете или подозираме, че не сте спазили някое условие или разпоредба на настоящите Общи условия, ние също можем да прекратим това споразумение по всяко време без предизвестие и вие ще останете отговорни за всички дължими суми до и включително датата на прекратяване; и/или съответно може да ви откаже достъп до нашите Услуги (или която и да е част от тях).

 

 

РАЗДЕЛ 17 - ЦЯЛОТО СПОРАЗУМЕНИЕ

 

Неуспехът от страна на нас да упражним или наложим някое право или разпоредба на настоящите Общи условия не представлява отказ от такова право или разпоредба.

Настоящите Общи условия и всички политики или правила за работа, публикувани от нас на този сайт или по отношение на Услугата, представляват цялото споразумение и разбирателство между вас и нас и уреждат използването на Услугата, като отменят всички предишни или съвременни споразумения, съобщения и предложения , независимо дали са устни или писмени, между вас и нас (включително, но не само, всички предишни версии на Общите условия).

Всякакви неясноти при тълкуването на настоящите Общи условия не се тълкуват срещу изготвящата страна.

 

 

РАЗДЕЛ 18 - УПРАВЛЯВАЩО ПРАВО

 

Настоящите Общи условия и всички отделни споразумения, чрез които ние Ви предоставяме Услуги, се ръководят и тълкуват в съответствие със законите на Глазгоу, Великобритания.

 

 

РАЗДЕЛ 19 - ПРОМЕНИ НА УСЛОВИЯТА

 

Можете да прегледате най -актуалната версия на Общите условия по всяко време на тази страница.

Ние си запазваме правото, по свое усмотрение, да актуализираме, променяме или заменяме някоя част от настоящите Общи условия, като публикуваме актуализации и промени на нашия уебсайт. Ваша отговорност е да проверявате периодично нашия уебсайт за промени. Продължаващото Ви използване или достъп до нашия уебсайт или Услугата след публикуването на каквито и да е промени в настоящите Общи условия представлява приемане на тези промени.

Поверителност и безопасност

ПОЛИТИКА НА КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

 

 

Последна актуализация: 30 май 2018 г.

 

Знаем, че се интересувате как се използва и споделя информация за вас и оценяваме доверието ви. Тази политика за поверителност обяснява как Mon Ange Bridal. използва и споделя информация за вас, когато използвате нашите уебсайтове и онлайн услуги („Услуги“) или по друг начин взаимодействате с нас.

 

КАКВА ИНФОРМАЦИЯ СЪБИРАМЕ ЗА КЛИЕНТИТЕ?

 • Информация, която предоставяте: Ние събираме всяка информация, която въвеждате чрез нашите Услуги или ни давате по какъвто и да е начин, например когато създавате акаунт, правите поръчка, регистрирате се за получаване на имейлите ни, заявявате срещи със стилисти или взаимодействате с нас чрез нашите канали за обслужване на клиенти. Например, можете да ни предоставите вашето име, имейл адрес, телефонен номер, информация за плащане, адрес за фактуриране и доставка, демографска информация и друга информация, която решите да предоставите.

 • Автоматична информация: Ние събираме известна информация автоматично, когато взаимодействате с нашите Услуги и имейли. Тази информация включва регистрационни файлове (които включват IP адрес, дата/час на достъп, URL адрес на препращащата страница и тип браузър), както и информация, събрана чрез инструменти, които ни помагат да събираме информация за използването. „Бисквитките“ и уеб маяците са няколко примера за типа инструменти, които използваме за събиране на тази информация. Уеб маяците са електронни изображения, които могат да се използват в нашите Услуги или имейли и помагат за доставяне на бисквитки, преброяване на посещенията и разбиране на използването и ефективността на кампанията. За повече подробности относно използването на бисквитки и как да ги деактивирате, моля, вижте нашата Политика за бисквитки.

 • Мобилен: Когато изтегляте или използвате нашите мобилни приложения, може да получим информация за вашето местоположение и вашето мобилно устройство, включително хардуерния модел, операционната система и версията, както и уникални идентификатори на устройства.

 • Информация от други източници: Може също да получим информация за вас от други източници и да я добавим към информацията, която свързваме с вашия акаунт.

 

КАК ИЗПОЛЗВАМЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТ?

 

Ние използваме вашата информация за контакт (което означава имейл адрес, телефонен номер и адрес за фактуриране и/или доставка) само за следните цели:

 • Ние използваме вашия имейл адрес, за да ви помогнем да създадете, управлявате и поддържате акаунт в нашите Услуги и да ви изпращаме информация за продукти, промоции, анкети, новини и събития, които смятаме, че могат да ви заинтересуват;

 • Ние използваме вашия адрес за фактуриране и доставка за обработка и доставка на покупки, връщания, резервни поръчки и др .; и/или

 • Ние използваме вашия имейл адрес и телефонен номер, за да ви изпращаме сигнали за сигурност, известия за доставка и други административни съобщения и да предоставяме поддръжка на клиенти.

 

КАК ИЗПОЛЗВАМЕ ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КЛИЕНТА?

 • Персонализирайте нашите услуги и продуктови предложения, за да отговарят на вашите нужди и интереси;

 • Следете и анализирайте тенденциите, използването и дейностите и подобрявайте нашите Услуги и продуктови предложения;

 • Записвайте покупки, които сте направили чрез нашите Услуги;

 • Позволяват ви да публикувате коментари и да общувате с нас чрез нашите Услуги, включително на нашите страници в социалните медии;

 • Защита срещу измами и неоторизирани транзакции, включително чрез идентифициране на потенциални неоторизирани потребители и/или хакери;

 • Прилагане на нашите Условия за ползване; и/или

 • Спазвайте приложимите законови изисквания, индустриални стандарти и нашите политики.

 

КАК ДА СПОДЕЛЯМЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА КЛИЕНТА?

От време на време установяваме бизнес отношения с други лица или образувания, които смятаме за надеждни. Информацията за вашите клиенти понякога се споделя с такива внимателно подбрани партньори (например Facebook и т.н.), за да подобрите вашето пазаруване и да ни предоставите услуги.

Можем също така да споделяме информация за вас в отговор на искане за информация, ако смятаме, че разкриването е в съответствие с или се изисква от всяко приложимо законодателство, подзаконов акт или съдебен процес.

 

РЕКЛАМНИ И АНАЛИТИЧНИ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ДРУГИ

Разрешаваме на други компании да предоставят аналитични услуги и да показват реклами от наше име в интернет и в приложения. Тези организации могат да използват бисквитки, уеб маяци, идентификатори на устройства и други технологии, за да събират информация за вашето използване на Услугите и други уебсайтове и приложения, включително вашия IP адрес, уеб браузър, информация за мобилна мрежа, прегледани страници, време, прекарано на страници или в приложения, щракване върху връзки и информация за реализациите. Тази информация се използва от нас и други, наред с други неща, за да анализира и проследява данни, да определя популярността на определено съдържание, да доставя реклама и съдържание, насочено към вашите интереси в нашите Услуги и други уебсайтове и онлайн услуги и да разбира по -добре вашата онлайн дейност. Моля, вижте нашата Политика за бисквитки за повече подробности относно това как може да се откажете от получаването на реклами въз основа на интереси чрез нашите Услуги.

 

КАКВИ ИЗБОРИ ИМАМ?

Винаги можете да изберете да не предоставяте информация, въпреки че може да се наложи да направите покупка или да се възползвате от определени функции на нашите Услуги. Можете също така да управлявате, актуализирате и коригирате информацията, която предоставяте като част от вашия онлайн акаунт, като влезете в потребителския си акаунт.

Ако предпочитате да не получавате маркетингови имейли, изпратени от една от нашите марки, просто кликнете върху връзката за отписване, включена в долната част на някой от тези имейли. Ако се откажете от получаването на маркетингови имейли, все още можем да ви изпращаме други видове съобщения, като например разписки за покупки, информация за пратки или имейли за вашия акаунт

Международна

Информацията, която събираме за вас, може да бъде прехвърлена и достъпна отвътре в Съединените щати и други страни, както е разрешено от приложимото законодателство. Тези други държави може да не предлагат същото ниво на защита на данните като вашата местна юрисдикция. Ще предприемем стъпки за поддържане на адекватно ниво на защита на тази информация в юрисдикциите, в които я обработваме. Ако сте резидент на Европейското икономическо пространство („ЕИП“), моля, вижте раздела „Бележка за жителите на ЕИП“ по -долу.

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВРЪЗКА

Ако имате притеснения относно нашите практики за поверителност, моля, свържете се с нас на  monangebridal@gmail.com

 

ЗАБЕЛЕЖКА ЗА ПРОМЕНИ

Можем да променяме тази Политика за поверителност от време на време. Ако направим промени, ще ви уведомим, като преразгледаме датата в горната част на политиката, а в някои случаи може да ви изпратим допълнително известие (като например добавяне на изявление към нашата начална страница или изпращане на известие). Насърчаваме ви да прегледате Политиката за поверителност, когато осъществявате достъп до Услугите или по друг начин взаимодействате с нас, за да сте информирани за нашите информационни практики и възможностите за избор, с които разполагате.

 

ЗАБЕЛЕЖКА ЗА ЖИТЕЛИ от ЕИП

Ако сте резидент на ЕИП, имате определени права и защита по силата на закона относно обработването на личните ви данни. Моля, вижте разделите по -долу за повече подробности.

Правна основа за обработка

 

Ние ще обработваме само лични данни в съответствие със следното правно основание:

 • При необходимост за изпълнение на нашите отговорности по договора с вас. Например чрез обработка на вашата поръчка и доставка на продуктите, които купувате;

 • Когато имаме легитимен интерес от обработването на вашите лични данни. Например, за да комуникираме с вас относно промени в нашите Услуги или правни документи, за предотвратяване на измами или за предоставяне, защита и подобряване на нашите продукти и услуги;

 • Ако поискаме вашето съгласие за конкретна дейност по обработка (например за изпращане на маркетингови имейли), и вие предоставите съгласието си по посочения начин; и

 • В някои случаи обработката ще бъде необходима за спазване на правно задължение, като например отговор на искания за съдебен процес.

 

Заявки за субекти на данни

Имате право на достъп до личните данни, които съхраняваме за вас, и да поискате коригирането на тези данни. В някои случаи може също да имате право да поискате да изтрием данните, които обработваме, или да ограничите или възразите срещу някои от дейностите ни по обработка. Можете също така да имате право да поискате да ви предоставим личните данни, които сте ни предоставили в преносима форма за предаване на услугата на друг администратор. Ако искате да упражните някое от тези права, можете да се свържете с нас по имейл  monangebridal@gmail.com

Задържане на данни

Ние съхраняваме информацията, която събираме за вас, толкова дълго, колкото е необходимо за целите, за които първоначално сме я събрали. Може да запазим определена информация за законни бизнес цели или както се изисква от закона.

Въпроси или оплаквания

Ако имате притеснения относно нашата обработка на лични данни, които не можем да разрешим, имате право да подадете жалба до органа за защита на личните данни, където живеете. За подробности за контакт на вашия местен орган за защита на данните, моля, вижте:  http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Ако имате притеснения относно нашите практики за поверителност, моля, свържете се с нас.

ПОЩЕНСКИ АДРЕС

107 Хаджи Димитър Асенов,
Стара Загора, България

Телефон:  +359896155215
Електронна поща:  monangebridal@gmail.com

Запитвания на едро

За сватбени рокли на едро, сътрудничество и възможности за франчайз се свържете с нас - monangebridal@gmail.com

 

Методи за плащане

- Кредитни / дебитни карти
- PAYPAL

- Офлайн плащания